Czy gmina może odmówić finansowania zakupu mundurów galowych OSP?

Od początków istnienia Ochotniczych Straży Pożarnych druhowie uświetniali swoją obecnością wiele imprez i uroczystości o charakterze państwowym, kościelnym a także lokalnym. W takich chwilach nieodzownym elementem ubioru jest mundur galowy. Strażak w mundurze czy to pełniący wartę honorową czy w poczcie sztandarowym czy też  w kolumnie maszerujących osób prezentuje się bardzo uroczyście i wzbudza zainteresowanie.

Niestety, w ostatnich latach druhowie często spotykają się z odmową finansowania zakupu mundurów galowych przez gminę. Dotyczy to także wszystkich dodatków do umundurowania takich jak czapka rogatywka, koszula, sznur galowy, itp.

Urzędnicy tłumaczą fakt odmowy finansowania takich zakupów zapisami w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. Twierdzą, że zgodnie z Art. 32 – punkt 2 ustawy o ochronie ppoż  gmina ma obowiązek ponoszenia kosztów mających służyć zapewnieniu gotowości bojowej jednostek i że umundurowanie galowe nie jest umundurowaniem bojowym. Takie i podobne interpretacje przepisów słyszymy z ust urzędników gminnych w całym kraju.

Czy urzędnicy mają rację?

Na pierwszy rzut oka faktycznie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej wyraźnie podkreśla się fakt, że gmina ponosi „koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej”. Ale już następny punkt mówi:

  1. Gmina ma również obowiązek:
    1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;
    2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne;
    3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Pamiętajmy, że pojęcie „umundurowanie” odnosi się do umundurowania galowego strażaka OSP i nie należy go mylić z „odzieżą” specjalną.

o odzieży specjalnej mówi  Art. 27a. ustawy:

„Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, o ile nie jest strażakiem Państwowej Straży Pożarnej, oraz żołnierzowi pełniącemu służbę w tej jednostce przysługuje prawo do odzieży specjalnej  i ekwipunku osobistego, na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97).

Czyli umundurowanie to mundur galowy a odzież specjalna to ubranie typu Nomex.

W związku z powyższym gmina ma wpisany w ustawie obowiązek pokrywania zakupu nie tylko odzieży specjalnej ale też umundurowania galowego w skład którego zgodnie z Regulaminem umundurowania ZOSP wchodzi:

– mundur w kolorze ciemnogranatowym (damski i męski)
– koszula w kolorze białym z długimi rękawami
– czapka rogatywka (dla mężczyzn)
– kapelusz (dla kobiet)
– obuwie w kolorze czarnym
– sznur galowy

Do umundurowania galowego zalicza się też w wersji letniej:

– koszulę letnią w kolorze białym z krótkimi rękawami
– sznur galowy do koszuli
– naramienniki do koszuli

Do umundurowania galowego w wersji zimowej zalicza się:

– kurtkę ortalionową 3/4

Jedyne na co urzędnicy gminni muszą zwrócić uwagę to sposób rozliczania takich zakupów. Zakup odzieży specjalnej pokrywa się ze środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową a zakup umundurowania galowego można sfinansować np. ze środków przeznaczonych na kulturę. Jeśli zakupy są prawidłowo zaksięgowane Regionalna Izba Obrachunkowa na pewno je zaakceptuje.

 

Zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą z prywatnego archiwum autora oraz archiwum zaprzyjaźnionych jednostek.

Zapisz

1 224 thoughts on “Czy gmina może odmówić finansowania zakupu mundurów galowych OSP?

Dodaj komentarz